Nám

Brautarlýsing

Sérnámsbraut

Námið á sérnámsbraut er einkum ætlað nemendum sem hafa notið verulegrar sérkennslu í grunnskóla og verið í sérdeild eða sérskóla.

Nemendur eiga kost á allt að fjögurra ára framhaldsnámi við FÁ að loknu grunnskólanámi. Nemendur útskrifast með sama einingafjölda og aðrir nemendur skólans en námið sem liggur að baki hverri einingu getur haft ólíkar áherslur. Námið skiptist í tvær annir á hverju skólaári

 Hlutverk og markmið brautarinnar er að nemendur fái tækifæri til að stunda nám við hæfi innan félagsheildar fjölbrautaskóla til að viðhalda og auka þekkingu sína og færni til að takast á við viðfangsefni daglegs lífs

 Kennslan er byggð á námsáætlunum fyrir nemendahópa og / eða einstaklinga sem byggir annars vegar á námskránni og hins vegar á upplýsingum um þarfir nemenda og óskir og mati á stöðu þeirra í námi og þroska.

Nemendum er að miklu leyti  kennt saman en þar sem því verður viðkomið sækja þeir nám í einstök fög þar sem námsefnið er aðlagað fyrir nemendur ef þess er þörf.

Lögð er áhersla á að nemendur á brautinni einangrist ekki heldur séu þeir hluti af skólaheildinni. Meðal annars með því að þeir séu sem sýnilegastir í skólaumhverfinu og taki sem virkastan þátt í félagslífi á skólatíma. Leitað er eftir samstarfi við aðra kennara skólans um að þeir hafi opinn hug fyrir möguleikum á þátttöku sérnámsbrautar í almennum námsgreinum. Sérnámsbrautarnemandi á fyrsta ári á einnig kost á því að eiga ófatlaðan skólafélaga

 

Nemendur eru 31  skólaárið 2013-2014. 13 nemendur eru í heimastofu M 103. 9  nemendur eru í heimastofu S105 og 9 nemendur eru í heimastofu S 107

Kennslustjóri:

Halldór Gísli Bjarnason

Kennarar:

Ingibjörg Haraldsdóttir M103

Ingigerður Stefánsdóttir  M103

Jóhanna Sturlaugsdóttir M103

Kristinn Guðmundsson S107

Pálmi Vilhjálmsson S105

Sigríður Guðný Sverrisdóttir S105

Þroskaþjálfar:

Dóra Ingimarsdóttir  S107

Helga Sigurjónsdóttir   S107

Rakel Hrund Ágústsdóttir S 105

Sólveig Magnúsdóttir S107

Stuðningsfulltrúar:

Birkir Björns Halldórsson

Birgir Freyr Jónsson

Beata Czarnecki

Eydís Rún Hauksdóttir

Helga Olgeirsdóttir

Lena Björk Pétursdóttir

Marta María Þorbjarnardóttir

Þórdís Karelsdóttir

 

Sími  á skrifstofu FÁ er 5258800. Gefið er samband inn í stofur til umsjónarkennara.

Vinsamlegast tilkynnið veikindi í síma 5258800  strax að morgni.

Láta þarf bílstjóra í skólaakstri vita um allar breytingar sem verða á akstri nemenda.

Halldór Bjarnason: 8451414

 

Kennslustundafjöldi er um 30 kennslustundir á viku. Nokkrir nemendur taka próf í almennum áföngum og aðrir inn á stofum sérnámsbrautar. Nokkrir nemendur  á sérnámsbraut fara ekki í próf. Það sem gildir er að kennt er alla prófdaga samvæmt stundaskrá. Að öðru leiti gildir skóladagatal FÁ.

  


Senda grein


StoðflokkarÚtlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica