Heilbrigðisskólinn

Um brautina

Nám á braut fyrir Hjúkrunar- og móttökuritara hófst á haustönn 2002. Fyrstu nemendur voru útskrifaðir á vorönn 2004. Námsbrautin var endurskoðuð árið 2008 og tók ný námsskrá gildi þá um haustið með nýju nafni, námsbraut fyrir heilbrigðisritara.
Markmið náms heilbrigðisritara er að nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu, viðhorf og færni til þess að stunda ritarastörf á heilbrigðisstofnunum. Að nemendur geti unnið í samvinnu við aðra og að þeir geti tekist á við raunverulegar aðstæður úti á stofnunum.  Um  er að ræða sérhæfð ritarastörf sem krefjast fagmennsku.
Til þess að ná góðum árangri í starfi þarf viðkomandi að hafa gott vald á íslensku og eiga auðvelt með mannleg samskipti, búa yfir umtalsverðri tölvukunnáttu, sérstaklega í ritvinnslu og sérhæfðum forritum um sjúklinga- og starfsmannabókhald hvers konar, auk þekkingar á hagnýtri notkun upplýsingatækninnar.  Jafnframt er nauðsynlegt að þekkja til algengustu hugtaka sem lækningar og hjúkrun byggjast á og hafa innsýn í hugmyndafræði og skipulag heilbrigðisþjónustunnar í landinu.  Þá þarf að hafa innsýn í siðfræðileg málefni er varða gagnaöflun, meðferð persónuupplýsinga og faglegan metnað.
Inntökuskilyrði til náms á heilbrigðisritarabraut eru að nemendur hafi lokið skyldunámi í samræmi við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla og einnig lokið samræmdum lokaprófum í íslensku og stærðfræði og náð tilskildum lágmarksárangri skv. ákvæðum reglugerðar um innritun nemenda í framhaldsskóla.  Ennfremur er miðað við að nemendur hafi náð 18 ára aldri þegar þeir hefja vinnustaðanám á heilbrigðisstofnunum og hjá fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu.

Senda grein


StoðflokkarÚtlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica