Áfangi

Enska 1

  • Áfangaheiti: ENSK2LO05
  • Undanfari: ENSK1GR05 eða enskueinkunn A eða B á grunnskólaprófi

Markmið

Nemendur eiga að geta lesið talsvert þunga texta, texta úr dagblöðum og geta beitt mismunandi lestraraðferðum, s.s. nákvæmislestri, yfirlitslestri, hraðlestri og leitarlestri.
Nemendur eiga að geta skilið einfalt, ótextað sjónvarpsefni eða hlustunarefni og geta fylgst með og skilið megininntak orðræðu um efnisflokka sem farið hefur verið í.

Námsfyrirkomulag

Nemendur taka 3 próf á önninni, málfræðipróf, skriflegt próf úr smásögum og eitt munnlegt próf úr Tristan and Iseult. Einnig gilda ýmis verkefni 10% sem gerð eru á önninni inn í lokaeinkunn.

Kennslugögn

Innovations Upper- Intermediate Coursebook by Hugh Dellar and Darryl Hocking
Smásögur frá kennara.
Tristan and Iseult eftir Rosemary Sutcliff
Kjörbók: Velja skal eina af eftirfarandi bókum:
Parvana’s Journey eftir Deborah Ellis
Will Grayson, Will Grayson eftir John Greene & David Levithan
The Giver eftir Lois Lowry
The Curious Incident of a Dog in the Nighttime eftir Mark Haddon
Ready Player One eftir Earnest Cline

Námsmat

Lokapróf 50%
Verkefni á önn 50%