Áfangi

ENS 203

  • Áfangaheiti: ENSK2LO05
  • Undanfari: ENSK1GR05 eða enskueinkunn A eða B á grunnskólaprófi

Markmið

Nemendur eiga að geta lesið talsvert þunga texta, texta úr dagblöðum og geta beitt mismunandi lestraraðferðum, s.s. nákvæmislestri, yfirlitslestri, hraðlestri og leitarlestri.
Nemendur eiga að geta skilið einfalt, ótextað sjónvarpsefni eða hlustunarefni og geta fylgst með og skilið megininntak orðræðu um efnisflokka sem farið hefur verið í.

Námsfyrirkomulag

Nemendur taka 3 próf á önninni, málfræðipróf, skriflegt próf úr smásögum og eitt munnlegt próf úr Tristan and Iseult. Einnig gilda ýmis verkefni 10% sem gerð eru á önninni inn í lokaeinkunn.

Kennslugögn


Innovations Upper- Intermediate Coursebook by Hugh Dellar and Darryl Hocking
Macmillan English Grammar in Context (Intermediate with key) with CD-Rom
Smásögur frá kennara.
Tristan and Iseult eftir Rosemary Sutcliff


Kjörbók: Velja skal eina af eftirfarandi bókum:
Parvana’s Journey eftir Deborah Ellis
The Giver eftir Lois Lowry
David Levithan: Boy Meets Boy
Earnest Cline: Ready Player One

Námsmat

Málfræði 10%
Smásögur 10%
Verkefni 10%
Munnleg próf 10%
Lokapróf: 60%