Áfangi

ENS 303

  • Áfangaheiti: ENSK2OB05
  • Undanfari: ENSK2LO05

Markmið

Nemendur geti lesið fjölbreytta bókmenntatexta og beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði í greiningu þeirra. Nemendur skilji mismunandi ensku sem töluð er við mismunandi aðstæður og geti tjáð sig bæði í orði og riti með talsverðri færni.

Kennslugögn

Innovations: Advanced Coursebook, by Hugh Dellar og Andrew Walkley.
Enskur málfræðilykill (Mál og menning)
Looking for JJ - Ann Cassidy (required reading)
Kjörbók (velja skal eina af eftirfarandi: Tortilla Flat - John Steinbeck, A Wizard of Earthsea - Ursula K. Le Guin, 1984 - George Orwell )

Námsmat


Vægi verkefna:
Oral exam kjörbók 10%
Of Mice and Men  10%
Essay 5% 
Discussion forums in Moodle 15%
Final exam from Innovation 60%

 

To pass the course you must get at minimum 0f 4.5 points in the final exam