Áfangi

ÞÝS 403

  • Áfangaheiti: ÞÝSK2BU05
  • Undanfari: ÞÝSK1AU05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Lestur: Að nemendur verði færir um að lesa sjálfstætt fjölbreytta texta svo sem sögur og hraðlestrarefni. Nemendur þjálfist í að greina aðalatriði í texta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að koma hugsunum sínum á framfæri í rituðu máli t.d. lýsingum á fólki, stöðum, atvikum og gera úrdrátt úr texta, í samræmi við orðaforða og málfræði áfangans.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem þeir afla sér og geti þannig bæði veitt og beðið um ýmsar upplýsingar, lýst persónum, hlutum, atvikum, staðháttum og endursagt texta.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja þýskt mál, talað (t.d. kennari, félagar) og á snældum eða í kvikmyndum.
Notkun hjálpargagna: Nemendur verði færir um að nota þýsk-þýska orðabók í tengslum við ofangreinda þætti. Einnig geti þeir notað önnur uppflettirit og alnetið til að leita heimilda í tengslum við námið.

Efnisatriði

Orðaforði daglegs lífs.

Kennslugögn

Málfræði Þýska fyrir þig.
Hraðlestrarbókin Der Fall Schlachter.
Þýsk vasaorðabók frá Langenscheidt.
Kennslubók eingöngu seld hjá kennara í upphafi annar.

Námsmat

munnlegt próf 10% (á önninni) hlustun 10% (á lokaprófsdegi) ritgerð 5% (á önninni) stílar 5% (á önninni) gagnvirk próf 5% (á önninni) lokapróf 65%

Til að standast próf í áfanganum þarf nemandi. að ná 4,5 í einkunn á lokaprófi.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Thyska/namsaatlanir.html