Áfangi

HBF 103

Markmið

-Að nemendur kynnist sögu heilbrigðisfræðinnar, uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi og mikilvægis heilbrigðisfræðslunnar.
-Að efla skilning nemenda á samspili lífsmáta, viðhorfa og umhverfis í viðhaldi heilbrigðis og forvörnum sjúkdóma.
-Að nemendur læri um aðferðir og aðgerðir sem stuðla að heilsueflingu og forvörnum sjúkdóma.
-Að gera nemendur meðvitaða um ábyrgð á eigin heilsu.
-Að nemendur geri sér grein fyrir helstu umhverfisþáttum, sem ógna heilbrigði.
-Að nemendur verði færir um að afla sér upplýsinga, sem tengjast efni áfangans á veraldarvefnum.

Efnisatriði

Umfjöllun og skilgreining á heilbrigði, hlutverk og söguleg þróun heilbrigðisfræðinnar.
Helstu heilbrigðisvandamál í nútíma þjóðfélagi.
Markmið forvarna og grundvöllur forvarnarstarfs.
Skipulag heilsugæslu á Íslandi og helstu stofnanir innlendar og erlendar, sem móta stefnuna í forvörnum.
Heilsuefling-og heilbrigðisfræðsla.
Smitsjúkdómavarnir, kynsjúkdómavarnir, kynfræðsla, tóbaksvarnir, áfengis-og vímuvarni, geðvernd, beinvernd, mæðra-og ungbarnavernd.
Umhverfisheilbrigðisfræði, tengsl mengunar og sjúkdóma, helstu mengunarvarnir.

Kennslugögn

Bjerva, Haugen og Stordal. 2003. Líf og heilsa. Þýð: Elísabet Gunnarsdóttir. Mál og Menning
Jafnframt er nemendum bent á greinar í blöðum í blöðum, tímaritum og á veraldarvefnum, sem tengjast efni áfangans.
Ítarefni:
Gísli Ragnarsson, Heilbrigðisfræði, Iðunn, Rvík 1986.
Gísli Ragnarsson, Heilsufræði heimilanna, Iðnú Rvík 1998.
Sigurður Thorlacius ritstj. Heimilislæknirinn, Iðunn. Rvík 1990.
Richard Thomas ritstj. Heilsubók fjölskyldunnar, Vaka-Helgafell, Rvík 1998

Námsmat

Lokapróf gildir 60 %.
Miðannarpróf seinnipart febrúar gildir 20 %
Verkefni á önn gilda 20%