Áfangi

ÍSL 403

Markmið

Bókmenntir og tungumál frá siðaskiptum til 1900
Undanfari: Ísl 303 Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta

Í áfanganum er lögð áhersla á tengsl máls, bókmennta og þjóðfélags frá siðaskiptum fram yfir aldamótin 1900. Skoðaðar eru bókmenntir á tímum lúthersks réttrúnaðar, upplýsingar, rómantíkur og raunsæis og vakin athygli á hvernig þær spegla þjóðfélagsaðstæður og menningarlíf. Nemendur lesa valda texta og lögð er áhersla á höfunda sem setja svip sinn á bókmenntirnar. Nemendur kynnast hugmyndum manna um íslenska tungu og viðleitni til málhreinsunar.

Við lok áfangans skulu nemendur:

geta gert grein fyrir helstu einkennum bókmennta á tímabilinu 1550 ? 1900
geta gert grein fyrir helstu höfundum og verkum tímabilsins
hafa lesið texta frá tímabilinu og fjallað um þá
geta lesið texta frá tímabilinu af skilningi

Sett verður upp vinnuáætlun á heimasíðu áfangans þar sem nemendur geta lesa bókmenntasöguna jafnhliða því að lesa bókmenntatexta í Orminum langa. Nemendur munu geta nálgast verkefni á heimasíðu áfangans og jafnframt prófað kunnáttu sína með gagnvirkum prófum.

Kennslugögn

Hannah Kent. 2014. Náðarstund. JPV, Reykjavík
Kristinn Kristjánsson. 1996. Íslenskar bókmenntir frá 1550 - 1900. Iðnú, Reykjavík.
Bragi Halldórsson, Knútur Hafsteinsson, Ólafur Oddsson. 2005. Ormurinn langi. Bjartur, Reykjavík.
Auk þess eru verkefni á heimasíðu áfangans, gagnvirk próf og spurningar um efni bóka.

Áfanginn er með sér heimasíðu og þar er hægt að sjá dæmi um verkefni.

Námsmat

Verkefni á önn 30%
Lokapróf 70%
Lokaprófið tekur tvær klukkustundir. Nemendur þurfa að ná lágmarkseinkunn (5) í lokaprófi.

Áfanginn er með sér heimasíðu og þar er hægt að sjá dæmi um verkefni.

Tengd vefslóð

http://www4.fa.is/deildir/Islenska2/403/aaetlun/