Áfangi

TÖL 123

Markmið

Að nemendur öðlist töluverða færni í almennri tölvunotkun. Í því felst þjálfun í notkun algengasta notendahugbúnaðar ásamt skjalavörslu í tölvum. Að nemendur kunni að leita heimilda á bókasöfnum og Internetinu og geti beitt faglegum vinnubrögðum við úrvinnslu úr þeim.

Efnisatriði

Internetið og tölvupóstur kynnt og notað jöfnum höndum alla önnina. Windows vinnuumhverfið, Skjalavarsla í tölvum, MyComputer og Windows Explorer, Ritvinnslan Word, Framsetningarforritið PowerPoint, Töflureiknirinn Excel. Bókasöfn - kynnt verður uppbygging og skráningarkerfi bókasafna, heimildaöflun og meðferð heimilda.

Námsfyrirkomulag

Nemendur vinna nokkur verkefni í hverjum efnisþætti fyrir sig undir leiðsögn kennara. Skilaskylda verkefna er 100% og er nemendum ekki heimilt að taka lokapróf nema þeir hafi lokið við allt námsefnið. Verkefnaskil fara fram í kennsluumhverfinu Moodle. þar sem öll endurgjöf fer fram.

Kennslugögn

Office 2016 UTN - Upplýsinga- og tölvunotkun - Kennslubók með verkefnum fyrir byrjendur - Jóhanna Geirsdóttir.
Námsefni sem vísað er á í Moodle.

Námsmat

Verkefnaeinkunn: 50% af lokaeinkunn
Lokapróf: 50% af lokaeinkunn;
á lokaprófi þarf að ná lágmarkseinkunn 4,5 til þess að standast áfangann;