Áfangi

TÖL 222

  • Áfangaheiti: UPLÆ2UM04
  • Undanfari: UPLÆ2EP05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Að nemendur öðlist umtalsverða færni í almennri tölvunotkun og geti jafnvel orðið leiðandi á sínum vinnustað. Í því felst frekari þjálfun í notkun þess notendahugbúnaðar sem kynntur var í TÖL123.

Efnisatriði

Windows Explorer - upprifjun og framhald
Ritvinnslan Word - upprifjun og framhald
Töflureiknirinn Excel - upprifjun og framhald
Glærugerð í PowerPoint - upprifjun

Námsfyrirkomulag

Nemendur vinna nokkur verkefni í hverjum efnisþætti fyrir sig og skila í Moodle.
Í lok hvers efnisþáttar er lagt fyrir skyndipróf sem gildir til lokaprófs.
Skilaskylda verkefna er 100% og er nemendum ekki heimilt að taka lokapróf nema þeir hafi lokið við allt námsefnið.

Kennslugögn

Office 2016 UTN - Upplýsinga- og tölvunotkun - Kennslubók með verkefnum fyrir byrjendur - Jóhanna Geirsdóttir.
Námsefni sem vísað er á í Moodle.

Námsmat

Verkefnaeinkunn: 50% af lokaeinkunn
Lokapróf: 50% af lokaeinkunn;
á lokaprófi þarf að ná lágmarkseinkunn 4,5 til þess að standast áfangann;