Áfangi

Spænska 4

  • Áfangaheiti: SPÆN2BG05
  • Undanfari: SPÆN1AU05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Nemendur geti notað viðtengingarhátt nútíðar og þátíðar og skildagatíð, þekki orðasambönd sem geta tekið með sér viðtengingarhátt og/eða framsöguhátt og kunni rétta notkun þátíða. Munnleg tjáning er mikið æfð og reynt að festa í sessi virkan orðaforða. Nemendur kynna sér fjölbreyttan menningarheim hinna spænskumælandi þjóða og bera saman við sinn eigin.
Það er lögð áhersla að nemandi lesi sífellt flóknari texta.

Námsfyrirkomulag

Tekin eru 2 kaflapróf. Skilaverkefni ber að skila á uppsettum tíma. Nemendur lesa smásögu og skrifa ritgerð um hana. Þeir horfa á kvikmynd og skrifa svo ritgerð í samráði við kennara. Munnlegt próf verður tekið í lok annarinnar. Lokapróf er úr öllum köflum sem eru lesnir á önninni.

Kennslugögn

Lola Lago. ¿Eres tú María?(Skáldsaga)

Góð orðabók
Annað námsefni setur kennari í Moodle á önninni.

Námsmat

Lokapróf 65%
Verkefni á önn 35%