Áfangi

SPÆ 403

  • Áfangaheiti: SPÆN2BG05
  • Undanfari: SPÆN1AU05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Nemendur geti notað viðtengingarhátt nútíðar og þátíðar og skildagatíð, þekki orðasambönd sem geta tekið með sér viðtengingarhátt og/eða framsöguhátt og kunni rétta notkun þátíða. Munnleg tjáning er mikið æfð og reynt að festa í sessi virkan orðaforða. Nemendur kynna sér fjölbreyttan menningarheim hinna spænskumælandi þjóða og bera saman við sinn eigin.
Það er lögð áhersla að nemandi lesi sífellt flóknari texta.

Námsfyrirkomulag

Tekin eru 2 kaflapróf. Skilaverkefni ber að skila á uppsettum tíma. Nemendur lesa smásögu og skrifa ritgerð um hana. Þeir horfa á kvikmynd og skrifa svo ritgerð í samráði við kennara. Munnlegt próf verður tekið í lok annarinnar. Lokapróf er úr öllum köflum sem eru lesnir á önninni.

Kennslugögn

Mundos Nuevos 2 - lesbók og vinnubók- ný útgáfa
Lola Lago. ¿Eres tú María? (Skáldsaga)

Góð orðabók

Námsmat

Skilaverkefni  5%
Ritgerð úr ?Galindo ha desaparecido? 5%
Ritgerð úr kvikmynd  5%
2 kaflapróf  20%
Munnlegt próf  5%
Lokapróf   60%