Áfangi

SJÚ 203

  • Áfangaheiti: SJÚK2GH05
  • Undanfari: SJÚK2MS05 (má taka samhliða)

Markmið

Að nemandi:

  • læri um meingerð, einkenni, orsakir, afleiðingar  og meðferðarmöguleika  algengra  sjúkdóma í innkirtlum, hjarta-og æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi
  • þekki einkenni, orsakir og meðferðarmöguleika algengra geðrænna sjúkdóma og geðraskana
  • geti útskýrt ákveðin sjúkdómseinkenni út frá lífeðlisfræðilegum breytingum sem verða í  líkama manna við samvægistruflanir og sjúklegt ástand
  • geti lýst hvernig hægt er  að draga úr einkennum eða fyrirbyggja samvægistruflanir og  sjúklegt ástand með breytingum á lífsvenjum

Efnisatriði

Í áfanganum er fjallað um hjarta- og æðasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma, sjúkdóma í innkirtlum, meltingarkerfi, þvagkerfi og æxlunarkerfi. Jafnframt verður fjallað um einkenni og áhrif algengra geðrænna sjúkdóma og vægra geðraskana..

Námsfyrirkomulag

Námsfyrirkomulag: Fjarnám, nemendur tileinka sér það námsefni sem vísað er til í kennslubók og á námsvefnum inni í Webct og víðar. Engin verkefnaskil eru í áfanganum, en í kennsluumhverfinu eru verkefni og gagnvirk próf  úr öllum efnisþáttum, sem nauðsynlegt er fyrir nemendur að vinna til þess að standast próf.

Kennslugögn

Kennslugögn:  Mc Connell,T. 2008. The Nature of Disease: Pathology for the Health Professions. Auk þess efni á vefnum, sem tengjast efni áfangans.
Stuðningsefni: Bogi B. Ingimarsson, 1995. Sjúkdómar í mönnum, 8.-13.kafli. Reykjavík, Iðnú. Auk þess efni af vefnum, sem tengjast efni áfangans.Salómon o.fl. 1995. Líffæra-og lífeðlisfræði. Regína Stefnisdóttir (þýð.)Bogi B. Ingimarsson. 1994. Sýklafræði, Iðnú.

Námsmat

Lokapróf gildir 80% í lokaeinkunn áfangans, tvö krossapróf gilda 10% hvort próf, þessi krossapróf eru aðeins opin í takmarkaðan tíma. Önnur krossapróf sem eru í kennsluumhverfinu Webct í áfanganum eru æfingapróf, sem gilda ekki í námsmati