Áfangi

Afbrigðasálfræði

Markmið

Nemendur kynnist viðfangsefnum sálfræðinnar og geri sér grein fyrir gildi sálfræðinnar sem vísindagreinar.

Nemendur kynnist og fái innsýn í sálræn vandamál, öðlist skilning á afbrigðilegri hegðun, flokkun hennar og meðferð sem notuð er af sálfræðingum og geðlæknum.

Nemendur öðlist þekkingu og færni í vinnubrögðum sem nýtist þeim í daglegu lífi, framhaldsnámi og búi þá undir þátttöku í nútíma samfélagi.

Námsfyrirkomulag

Námsfyrirkomulag
14.kafli: Streita, heilsa og aðlögun. Ítarefni á moodle
15.kafli: Sálrænir kvillar. Ítarefni á moodle
16.kafli: Meðferð sálrænna kvilla. Ítarefni á moodle
Nemendur skila ritgerð á önn sem er valin í samráði við kennara.

Kennslugögn

Námsefni áfangans er aðgengilegt í Moodle.

Námsmat

Lokapróf 60%
Verkefni á önn 40%

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Samfelagsfraedi/2001/salfradi_files/salfradi.htm#sal303