Áfangi

LOL 203

Markmið

Eftir að hafa stundað nám í áfanganum á nemandi að hafa góða þekkingu á byggingu og starfsemi eftirfarandi líffærakerfa: blóðrásarkerfis, vessakerfis, öndunarkerfis, meltingarkerfis, þvagkerfis, æxlunarkerfis auk fósturþroska. Hann á enn fremur að hafa skilning á hvernig starfsemi líffærakerfanna tengist innbyrðis og hvernig þau vinna öll að viðhaldi á innri stöðugleika líkamans.

Efnisatriði

Blóð, blóðflokkar, blóðstorknun, hjarta, hjartsláttur, blóðæðar, blóðþrýstingur, hringrásarkerfi, vessi, vessalíffæri, varnarkerfi, ónæmi, öndunarkerfi, öndun, meltingarkerfi, melting, þvagkerfi, þvagmyndun, vökva-saltvægi, æxlunarkerfi, fósturþroski

Kennslugögn

1. Essentials of Anatomy and Physiology eftir Tortora og Derrickson. 9. útgáfa. Fæst í Bóksölu stúdenta.  Þetta er sama bókin og heitir í eldri útgáfum Introduction to the Human Body og er eftir sömu höfunda. Þær útgáfur má líka nota.
2. Human Anatomy Colouring Book eftir M. Marr og J. Ziemian. Fæst í Bóksölu stúdenta og fleiri bókaverslunum
3. Trélitasett (12-15 litir)

Námsmat

3 krossapróf sem tekin eru á önninni gilda 10% hvert.  Skriflegt lokapróf gildir 70%