Áfangi

DAN 303

  • Áfangaheiti: DANS2AU05
  • Undanfari: DANS2RM05

Markmið

Stefnt er að því að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur fá þjálfun í að beita rétt meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningafræði í ræðu og riti. Lögð er áhersla á að nemendur séu færir um að tjá hugsun sína skýrt og geti rökstutt skoðarnir sínar lipurlega. Nemendur fá þjálfun í að vinna að viðamiklum verkefnum þar sem efnis er leitað á bókasöfnum, vefsíðum og margmiðlunarefni.

Kennslugögn

Upplýsingar hjá kennara.