Áfangi

JAR 103

Markmið

Eftir áfangann eiga nemendur að geta:

gert grein fyrir notagildi jarðfræðiþekkingar á Íslandi
beitt öllum algengustu hugtökum og heitum í jarðfræði í umfjöllun sinni um myndun og gerð náttúrfyrirbæra.
greint allar helstu steindir og bergtegundir. Einnig eiga nemendur að geta útskýrt
myndun bergs
myndun mismunandi kviku
greint helstu gerðir eldstöðva og skýrt mismunandi eldvirkni þeirra
útskýrt myndun mismunandi landsvæða af völdum innrænna afla, s.s. landreki, eldvirkni, jarðskjálftum og jarðhita.
fjallað um landmótun sem stjórnast af útrænum öflum, s.s. frostverkana, vatnsfalla, sjávar, jökla og vinds
gert grein fyrir mismunandi gerðum vatnsfalla og einkennum þeirra, s.s. rennslisháttum, landmótun og vatnasvæðum
fjallað um jökla og skýrt
myndun
gerð
hreyfingar
geta skýrt meginatriði mismunandi aðferða sem notuð erum við jarðfæði og jarðeðlisfræðilegra rannsókna

Efnisatriði

Eftirfarandi kaflar verða teknir fyrir: 1-8 & 10-21

Kennslugögn

Almenn Jarðfræði eftir Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauta Jónsson, IÐNÚ 2004

Námsmat

Steindapróf 10%
Verkefni 20%
Lokapróf 70% (lágmarkseinkunn 5,0)