Áfangi

LHF 203

  • Áfangaheiti: LYHR3KS05
  • Undanfari: Æskilegir undanfarar: LÍOL2IL05 og SJÚK2GH05

Markmið

Að nemandi:

  • þekki áhrif helstu sýkingalyfja, sykursýkislyfja, skjaldkirtilslyfja og hormónalyfja,
  • kunni ofangreind lyf með nafni, sérheiti og samheiti
  • skilji verkun lyfja úr ofangreindum flokkum
  • geti skýrt verkun lyfja fyrir sjúklingum
  • kunni að leita sér upplýsinga um lyf
  • kunni skil á helstu aukaverkunum ofangreindra lyfja
  • viti um helstu milliverkanir lyfja
  • viti hvernig á að taka lyf og í hvaða skammtastærðum.

Efnisatriði

Sýklalyf, sveppalyf, berklalyf, veirusýkingalyf, amöbulyf, malaríulyf, sníklalyf, bóluefni, sykursýkilyf, kynhormónalyf, getnaðarvarnarlyf, hormónalyf, heildingulslyf, undirstúkulyf, skjaldkirtilslyf.

Námsfyrirkomulag

Fyrirlestrar, myndbönd, verkefnavinna.

Kennslugögn

Glærur frá kennara í Moodle. Ýmsar tímaritsgreinar.
Sérlyfjaskráin, rafræn útgáfa: www.serlyfjaskra.is

Námsmat

Lokapróf, hlutapróf, verkefni.