Áfangi

LHF 403

  • Áfangaheiti: LYHR3HK05
  • Undanfari: LÍOL2IL05 OG SJÚK2GH05

Markmið

Að nemandi:
þekki áhrif helstu blóðlyfja, hjarta- og æðasjúkdómalyfja og æxlishemjandi lyfja
kunni ofangreind lyf með nafni, sérheiti og samheiti
skilji verkun lyfja úr ofangreindum flokkum
geti skýrt verkun lyfja fyrir sjúklingum
kunni að leita sér upplýsinga um lyf
kunni skil á helstu aukaverkunum ofangreindra lyfja
viti um helstu milliverkanir lyfja
viti hvernig á að taka lyf og í hvaða skammtastærðum.

Efnisatriði

Segavarnalyf, segaleysandi lyf, blæðingalyf, hjartasjúkdómalyf, blóðþrýstingslækkandi lyf, þvagræsilyf, æðavíkandi lyf, beta-blokkar, kalsíumgangalokar, angíótensínblokkar, blóðfitulækkandi lyf, æxlishemjandi lyf, hormóna- og andhormónalyf, ónæmisörvandi lyf, ónæmisbælandi lyf, lyf við klígju.

Námsfyrirkomulag

Fyrirlestrar, myndbönd, verkefnavinna.

Kennslugögn

Glærur frá kennara og ýmsar tímaritsgreinar (í Moodle). Eins er stuðst mikið við sérlyfjaskrá rafræna útgáfu: www.serlyfjaskra.is

Námsmat

Skilaverkefni (4)     20%
Hlutapróf (2)           30%
Lokapróf                 50%  (lágmarkseinkunn 5,0)