Áfangi

SÁL 103

Markmið

 • Að nemendur:
  þekki helstu stefnur sálfræðinnar og fái innsýn í fjölbreytni hennar
  Þekki helstu starfssvið sálfræðinga og viti hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi og í meðferð
  viti hvað viðbragðsskilyrðing er og þekki tengsl hennar  við daglegt líf, svo sem óttaviðbrögð, auglýsingar, meðferðaúrræði o.s.frv.
  viti hvað virk skilyrðing er og þekki tengsl hennar m.a. við uppeldi,  hegðunarvandamál, meðferð, nám o.s.frv.
  Þekki helstu tegundir æðra náms eins og t.d. sýndarnám og innsæisnám
  þekki hugrænar kenningar um minni og fái innsýn í minnistækniaðferðir og námstækni
  Þekki helstu rannsóknaraðferðir sálfræðinnar og þjálfist í vísindalegri hugsun og
  vinnubrögðum með því að framkvæma einfalda tilraun og  skrifa skýrslu um niðurstöður samkvæmt viðurkenndum reglum

Efnisatriði

Námsfyrirkomulag

Kennsluáætlun

Kennslugögn

Inngangur að sálfræði eftir Kristján Guðmundsson og Lilju Ósk Úlfarsdóttir. JPV útgáfa, Reykjavík 2008

Námsmat

Kaflapróf                             20%
Verkefnamappa                   10%
Rannsóknarvinna                  5%
Rannsóknarskýrsla               15%
Lokapróf                              50%