Áfangi

SÁL 203

Markmið

Að nemendur:
• átti sig á mikilvægi andlegs og líkamlegs viðurværis fyrir þroska barna og átti sig á því að hugsun barna er eðlisólík hugsun fullþroska fólks
• fái innsýn í megineinkenni líkamsþroska, vitsmunaþroska, málþroska, tilfinninga- og persónuleikaþroska
• öðlist innsýn í viðfangsefni og helstu álitamál þroskasálfræðinnar
• viti hvað einkennir vísindaleg vinnubrögð og fái nokkra þjálfun í að beita slíkum vinnubrögðum
• þekki helstu rannsóknaraðferðir þroskasálfræðinnar og kosti þeirra og galla

Námsfyrirkomulag

Kennsluáætlun

Kennslugögn

Þroskasálfræði. Lengi býr að fyrstu gerð. Aldís Unnur Guðmundsdóttir. Forlagið (2020).

Námsmat


Kaflaspurningar 15% (skila skal jafnt og þétt yfir önnina eða í síðasta lagi við upphaf  lokaprófa

Skyndipróf 20%   

Pagetskýrsla 20%   veitir próftökurétt!


Lokapróf 45% (lágmarkseinkunn 5,0)