Áfangi

SÁL 313

Markmið

Nemandi viti hvað flokkast sem fötlun og þekki helstu einkenni, orsakir, tíðni og úrræði/meðferð og fái innsýn í aðstæður fatlaðra á Íslandi. Nemandi fái þjálfun í upplýsingaöflun sem varðar fatlaða og fái auk þess þjálfun í því að setja fram upplýsingar skipulega í samvinnu við aðra og koma síðan upplýsingum á framfæri munnlega. Nemandi geri sér grein fyrir helstu áhrifum öldrunar á hugsun og líkama. Nemandi viti hvað átt er við með hugtökunum líffræðilegur, sálrænn og félagslegur aldur. Nemandi fái innsýn í aðstæður og lífsviðhorf aldraðra með viðtali við aldraðan einstakling. Nemandi viti hvað felst í hugtökunum áfallastreita, áfallaröskun og áfallahjálp.

Kennslugögn

Lesefni er á vefsíðum sem tenglar eru inn á í Moodle. Ekki þörf á að kaupa lesefni

Námsmat

Hlutapróf 50%
Samvinna 5%

Nemendafyrirlestur 5%
Ritgerð 15%
Viðtal við eldri borgara 15%
Mætingar  10%

Ef nemandi nær ekki 5 í öllum hlutaprófum (þremur)þarf hann að fara í 50% lokapróf