Áfangi

SAG 403

  • Áfangaheiti: SAGA3KM05
  • Undanfari: SAGA2NS05

Markmið

Markmið áfangans er tvíþætt: Annars vegar að nemendur kynnist sögunni og vinni með hana á annan hátt en þeir eru vanir og hins vegar að þjálfa þá í að beita gagnrýnni hugsun þegar horft er á kvikmyndir og aðra fjölmiðla. Áfanginn á að kenna nemendum aðferðir sem að gagni koma í því skyni.

Efnisatriði

Efnisatriði eru breytileg frá ári til árs. Viðfangsefni á haustmisseri 2006: Norður-Írland (trúarbragðadeilur tveggja kristinna hópa eða eitthvað allt annað?). Balkanskagi (þegar nágranninn verður óvinur. Atburðir síðustu ára í fyrrum Júgóslavíu). Mið-Ameríka (erlend íhlutun í málefni fyrrum nýlendna). Afríka (fjöldamorðin í Rúanda 1994).

Kennslugögn

Upplýsingar hjá kennara

Námsmat

Þátttaka í tímum, mæting 20%,
greinargerð um mynd 10%,
skyndipróf 10%,
verkefni 10%,
lokapróf 50%