Áfangi

JÓG 101

Markmið

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • nokkrum afbrigðum af jóga.
 • öndun, mismunandni aðferðum og tilgangi.
 • líkamsstöðum og hvernig hægt sé að beyta þeim í daglegu lífi.
 • innsiglum og tilgangi þeirra.
 • líkamslásum og tilgangi þeirra.
 • orkustöðvum.
 • hugleiðslu.
 • slökun.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • fara í þær jógastöður sem kenndar voru á önninni.
 • beita hinum ýmsu öndunaraðferðum í daglegu lífi.
 • beita líkama sínum eftir bestu getu og vitund.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • geta gert jógaæfingar heima eða hvar sem er.
 • leita sér frekari upplýsinga um jóga.
 • útskýra og miðla gagnsemi þess að fara í jóga og möguleg jákvæð áhrif þess.

Efnisatriði

Likamsvitund, líkamsbeiting, öndun, hugleiðsla, líkamslásar. 

Námsfyrirkomulag

Nemandi fylgir kennara sem leiðbeinir með æfingar og hugleiðslu.

Námsmat

Námsmat byggist á mætingu og þátttöku í tímum.