Áfangi

STÆ 103

  • Áfangaheiti: STÆR1GR05

Efnisatriði

Talnareikningur, bókstafareikningur, jöfnur, veldi og rætur, bein lína í hnitakerfi.

Námsfyrirkomulag

Kennsluáætlun

Kennslugögn

Stærðfræði 1 eftir Gísla Bachmann og Helgu Björnsdóttur. IÐNÚ 2019

Námsmat

Til að standast símat þarf að standast próf í öllum lotunum og ná að lágmarki einkunninni 7,5 í a.m.k. 5 lotum af 6 en sú eina lota þarf þó að vera yfir 5. Einnig er mögulegt að láta 3 lotur duga og ljúka þá STÆR1GR02 og klára áfangann á næstu önn.