Áfangi

LYH 103

Markmið

Að nemandi:
þekki muninn á almennri verkun og staðbundinni
kunni skil á þeim þáttum sem koma við sögu í frásogi lyfja, þ.e. himnuflutningi, frásogshraða, first-pass effect? og aðgengi
kannist við þá þætti sem hafa áhrif á frásog lyfja
kunni skil á algengum frásogsstöðum
þekki þá þætti sem hafa áhrif á dreifingu lyfja, s.s. próteinbindingu
kunni skil á ummyndun og útskilnaði lyfja
þekki myndefni (metabólíta) og geri sér grein fyrir þýðingu þeirra
viti hvaða þætti hafa áhrif á umbreytingarhraða og útskilnað lyfja
þekki hugtakið helmingunartími og geti reiknað einföld dæmi um útskilnað lyfja með hjálp helmingunartíma
þjálfist í að teikna blóðstyrkskúrfur og geti útskýrt þær
skilji hvað átt er við með viðtökum og þekki verkun lyfja í gegnum þá
þekki aðra algenga verkunarmáta lyfja, svo sem lyf sem hindra ensím
kannist við þær aðferðir sem notaðar eru til að skammta lyf
geri sér grein fyrir þeim breytum sem koma við sögu í skömmtun lyfja
þekki hugtakið meðferðarfylgni og hvernig bæta megi hana
kannist við helstu tegundir aukaverkana lyfja
þekki ástæður milliverkana og kannist við milliverkanir algengra lyfja.

Efnisatriði

Frásog, dreifing, útskilnaður, “first-pass” áhrif, aðgengi, próteinbinding, helmingunar-tími, dreifirúmmál, plasmaúthreinsun (clearance), hámarksblóðþéttni (Cmax), AUC, viðtakar, lyfjafræðilegur stuðull, verkunarmáti lyfja, skömmtun lyfja, meðferðarfylgni, aukaverkanir lyfja, ofskömmtun lyfja, milliverkanir lyfja.

Námsfyrirkomulag

Fyrirlestrar og verkefnavinna.

Kennslugögn

Lyfjahvarfafræði 1, 5.útg. 2017, eftir Bryndísi Þóru Þórsdóttur og ítarefni í Moodle.

Námsmat

Verkefni, hlutapróf og lokapróf.