Áfangi

Bókfærsla 1

Markmið

Nemandi - þekki grundvallarhugtök tvíhliða bókhalds - geti hafið bókhald með hliðsjón af fyrirliggjandi efnahagsreikningi eða stofnun fyrirtækis - geti fært einfaldar dagbókarfærslur - geti stillt upp prófjöfnuði - geti afritað í viðskiptamannabók samkvæmt skuldunauta- og lánadrottnafærslum í dagbókinni - geti fært niðurstöður dagbókar í aðalbók - geti gert upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil - geti gert lagfæringar á bókhaldinu með hliðsjón af einföldum athugasemdum, svo sem varðandi afskriftir, birgðatalningu, fyrirfram og ógreiddan kostnað og fleira - geti gert upp virðisaukaskatt og læri að nota uppgjörsgögn þar að lútandi - sé fær um að setja upp rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils að teknu tilliti til athugasemda og lokafærslna

Efnisatriði

Grunnhugtök bókfærslu, debet, kredit, eignir, skuldir, gjöld og tekjur, bókhaldshringrás, tvíhliða bókhald, bókhaldsreikningar, dagbók, aðalbók/höfuðbók, viðskiptamannabók, launabókhald, reikningsjöfnuður, rekstrarreikningur, efnahagsreikningur, FOB og CIF skilmálar, bókhaldslög, virðisaukaskattslög, fylgiskjöl, millifærslur, athugasemdir, lokafærslur, álagning, víxlar, vextir, afskriftir, söluhagnaður/tap eigna.

Kennslugögn

Tvíhliða bókhald 1,34 eftir Sigurjón Valdimarsson útgefin 2015. Bókin verður seld í skólanum.

Námsmat

Örpróf/verkefni, skyndipróf: 60%
Vinnubók og vinna í tímum: 20%
Raunmæting: 20%