Áfangi

ÞÝS 203

Markmið

Lestur: Að nemendur geti lesið sjálfstætt stutta texta sem og létta lengri texta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að setja saman stuttan texta, þar sem þeir lýsa t.d. fólki, stað eða ákv. ferðalagi m.a. í formi sendibréfs.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem að þeir afla sér.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja einfalt þýskt mál sem talað er í kennslustundum eða spilað af geisladiskum/snældum.

Efnisatriði

Orðaforði og málfræði.

Námsfyrirkomulag

Kannanir verða tvær á önninni, á eftir 12. kafla og á eftir 15. kafla (málfræði, málnotkun, ritun), hærri einkunnin gildir og því engin sjúkrapróf.
Í vinnueinkunn felast 4 stutt sagnapróf (meðaleinkunn úr þremur bestu gildir, engin sjúkrapróf) og 3 ritunarverkefni.
Nemendur sem ekki mæta í hlustunar- eða munnlegt próf vegna veikinda geta mætt í þau próf á sjúkraprófsdegi og þurfa þá að skila vottorði eða skriflegri beiðni með skýringum á fjarveru sinni til kennara eins fljótt og hægt er.
Til að standast próf í áfanganum þarf nemandi að ná að lágmarki 4,5 í einkunn á lokaprófinu sem er 60% af heildareinkunn.

Kennslugögn

Deutsch 2 Kennsluhefti samantekið af Kristjönu Þórdísi Jónsdóttur (eingöngu selt hjá kennara í fyrstu kennsluviku annarinnar).
Ein Mann Zu viel (smábók).
Oktoberfest (smábók)

Námsmat

Lokaeinkunn skiptist þannig:
Lokapróf 60%
Kannanir 10%
Hlustun 10%
Vinnueinkunn 10%
Munnlegt próf 10%

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Thyska/namsaatlanir.html