Áfangi

FÉL 103

Markmið

Markmið áfangans er að nemandinn öðlist nokkurn skilning á félagslegu umhverfi sínu nær og fjær og geti greint samhengi milli daglegs lífs síns og þess sem gerist í samfélaginu. Grunnur er lagður að mikilvægum hugtökum sem eru notuð í umræðu um samfélög og þróun þeirra.
Fjallað verður um menningu, samfélag, fjölskylduna, jafnrétti kynjanna, vinnumarkað og stjórnmál.

Efnisatriði

1. kafli. Um félagsfræði og skyldar greinar
2. kafli Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir
3. kafli. Einstaklingurinn í samfélaginu
4. kafli. Menning
5. kafli. Samfélag
6. kafli. Menning og trú
7. kafli. Fjölskyldan
8. kafli. Mismunandi sambúðarform
9. kafli. Vandamál í umhverfi fjölskyldunnar
10. kafli. Vinna og atvinnulíf
15. kafli. Hvað eru stjórnmál
16. kafli. Kosningar og stjórnmálaflokkar

Kennslugögn

Garðar Gíslason, (2010, 4. útgáfa). Félagsfræði, einstaklingur og samfélag. Mál og menning.

Námsmat

Mætingareinkunn á önninni: 10%
Ritgerð: 15%
Skyndipróf: 15%
Lokapróf: 60%