Áfangi

FRA 403

  • Áfangaheiti: FRAN2BG05
  • Undanfari: FRAN1AU05

Markmið

Að nemandi:
- auki orðaforða sinn
- styrki málfræðigrunn sinn með upprifjun úr fyrri áföngum og læri ný atriði eins og t.d. tilvísunarfornöfn, stigbreytingu, skildagatíð, viðtengingarhátt, skilyrðissetningar, o.fl.
- geti lesið lengri samfelldan texta
- geti skrifað lengri samfelldan texta

Námsfyrirkomulag

Kennsluáætlun

Kennslugögn

Le nouveau Taxi 2, lesbók
Le reflet

Námsmat

Próf og verkefni á önninni 40%
Munnlegt próf 10%
Lokapróf 50%

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Franska/afangar.html