Áfangi

Mat og greining

 • Áfangaheiti: MAGR2MG05
 • Undanfari: VÖFR2VÖ05

Markmið

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • eðlilegu hreyfisviði mismunandi liða líkamans og geti metið frávik frá því.
 • eðlilegum kúrfum í hrygg og frávik frá þeim.
 • reglum varðandi skoðun og þreifingu.
 • frábendingum tilvika sem eru ekki á færnisviði heilsunuddara
 • markmiðum og undirstöðuatriðum þess að taka heilsufarsskýrslu af nuddþega.
 • einkennum taugaklemma og æðaþrenginga frá bolað útlimum.
 • áhættuþáttum slæmrar líkamsstöðu.
 • bólgum og bólguferli.
 • liðskekkjum og brjósklosi.

 

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • meta vöðvatón og spennu í vöðvum með þreifingu.
 • meta samhverfu líkamans.
 • greina bólgur í vefjum með þreifingu.
 • meta liði og liðlínur með þreifingu.
 • framkvæma vöðvapróf til að meta styrk vöðva.
 • taka heilsufarsskýrslur.

 

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • setja saman meðferð á grundvelli upplýsinga sem fást með þreifingu og spurningum í heilsufarsskýrslu.
 • búa til heilsufarsskýrslu og nota til að halda reiður á framþróun í meðferðum.
 • ráðleggja skjólstæðingum sínum varðandi áhættuþætti slæmrar líkamsstöðu.

Efnisatriði

Ástandsmat, bólgur, bólguferli,  bjúgur, brjósklos, meðferðaráætlun, góð líkamsstöðumat, áhættuþættir slæmrar líkamsstöðu, áslægar hindranir, hreyfigeta, leiðniverkir, líkamsstöðumat, liðhreyfingar, misræmi í lengd neðri útlima, snúningur hryggjarliða, sársaukahegðun mismunandi vefja, standandi skoðun, samhverfa í líkama, taugaklemmur, taugaflækjur, tilgangur heilsufarsskýrslu, virkar hreyfingar liða, æðaþrengingar, vöðvatónn, vöðvaspenna, vöðvastyrkur, vöðvapróf, þreifing mjúkvefja.

Námsfyrirkomulag

Samræður, sýnikennsla og nemendur reyna verklega innlögn hver á öðrum.

Kennslugögn

Kennsluefni fæst hjá kennara

Námsmat

Skriflegt próf, ástundun og verkefni