Hugvísinda- og málabraut

Frá og með vorönn 2022 er ekki lengur hægt að hefja nám á hugvísindabraut þar sem hún verður lögð niður. Nemendur sem eru þegar skráðir á brautina (í jan. 2022) geta þó lokið námi sínu á brautinni innan eðlilegra tímamarka.

Uppbygging brautar

Hug1_1620228226976

Hug2_1620228598113
Hugvísinda- og málabraut er ætlað að veita nemendum breiða og almenna menntun auk þess að búa þá undir nám á háskólastigi. Einkum er lögð áhersla á að undirbúa nemendur fyrir nám í hugvísindum s.s. tungumálum, heimspeki, sagnfræði og á öðrum sviðum fræða og lista.

Til að hefja nám á hugvísinda- og málabraut er nauðsynlegt að nemandi hafi staðist grunnskólapróf í kjarnagreinum (íslensku, ensku og stærðfræði) eða lokið fornámi í þessum áföngum.

Nám á hugvísinda- og málabraut er alls 200 einingar. Það samanstendur af kjarna (91 ein) sem er sameiginlegur öllum bóknámsbrautum, þriðja tungumáli (25 ein), brautarkjarna (35 ein) sem inniheldur hugvísindagreinar og loks vali (49 ein) sem nemendur velja í samræmi við áhuga og lokamarkmið. Til að útskrifast þarf nemandi að ljúka að lágmarki 40 einingum á þriðja þrepi en hyggi hann á framhaldsnám sem byggir á stúdentsprófi hugvísindabrautar er ráðlegt að ljúka a.m.k. 15-20 einingum til viðbótar á þriðja þrepi í sérgreinum brautarinnar. Athugið að þriðja tungumál flokkast á fyrsta og öðru þrepi til stúdentsprófs.

Nemandi sem staðist hefur grunnskólapróf í kjarnagreinum getur lokið námi á brautinni á þremur árum. Til þess þarf hann að ljúka 33-35 einingum á hverri önn. Hann þarf einnig að huga vel að þrepaskiptingu í öllum greinum og átta sig á að sumir áfangar eru ekki í boði á hverri önn.

Nákvæm brautarlýsing er á Námskrá.is og með því að smella þar á áfangaheiti fæst nákvæm lýsing á innhaldi viðkomandi áfanga.


Hugvísindabraut (vinnuskjöl)
Excel / PDF

(Síðast uppfært 5.5.2021)