Skólanefnd

"Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar.

Hlutverk skólanefndar er að:

 • marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
 • vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
 • staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
 • veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,
 • vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
 • vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
 • vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
 • veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara." (5. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008)

Ný skólanefnd var skipuð 22. febrúar 2013.

Aðalmenn án tilnefningar eru:

 • Eyrún Eyþórsdóttir
 • Jóhannes Karl Sveinsson
 • Steinar Harðarson

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar eru:

 • Þorgerður Laufey Diðriksdóttir
 • Órn Þórðarson

Steinn Jóhannsson skólameistari situr fundi nefndarinnar ásamt fulltrúum starfsmanna, nemenda og foreldra. Ritari skólanefndar ritar fundargerðir.

Nefndin fundar að jafnaði einu sinni til tvisvar á önn.


(Síðast uppfært 30.09.2015)