3. Starfsemi

3.1. Skipurit

Skipurit skólans er í sífelldri mótun og er birt hér með þeim fyrirvara. Skipuritið skiptist í skólastjórn annars vegar og kennslu- og þjónustusvið hins vegar.

Smelltu á starfsheiti til að sjá starfslýsingu eða svið til að fá nánari upplýsingar um viðkomandi starfssvið.
Hægt er að skoða ítarlegt skipurit.

Skipurit

Kennslusvið

                            

Þjónustusvið

Kennslustjórar heilbrigðisgreina

Heilbrigðisritara- og læknaritarabraut
Lyfjatæknabraut og framhaldsnám lyfjatækna
Námsbraut fyrir heilsunuddara
Námsbraut í fótaaðgerðarfræði
Sjúkraliðabraut og framhaldsnám sjúkraliða
Tanntæknabraut

Kennslustjórar bóknáms

Félagsfræðabraut
Hugvísindabraut
Náttúrufræðibraut
Viðskipta- og hagfræðibraut

Kennslustjóri AN og FSB

Almenn námsbraut
Framhaldsskólabraut

Kennslustjóri sérnámsbrautar

Sérnámsbraut

Námskrárstjóri

Fagstjórar

Kennarar

Þroskaþjálfar

Stuðningsfulltrúar

UmsjónarkennararStoðþjónusta

Náms- og starfsráðgjöf
Námsaðstoð
Kennslustjóri sértækra úrræða
Kennslustjóri fyrir nemendur af erlendum uppruna

Forvarnir, félagslíf og umhverfismál

Félagsmálafulltrúi
Forvarnarfulltrúi
Jafnréttisfulltrúi
Skólahjúkrunarfræðingur
Umhverfisfulltrúi

Húsnæði og aðstaða

Umsjón fasteigna
Umsjón með ljósritun
Ræsting
Mötuneyti

Skrifstofa

Skrifstofustjóri
Fulltrúi á skrifstofu skólans
Fulltrúi fjarnáms
Bókari

Bókasafn

Forstöðumaður bókasafns
Bókasafnsfræðingur

Netstjórn

Netstjóri
Kerfisstjóri

(Síðast uppfært 11.9.2014)