Námsbraut fyrir sótthreinsitækna

Námsbraut fyrir sótthreinsitækna er 120 einingar með námslok á 2. hæfniþrepi. Meginmarkmið námsins er að undirbúa nemendur undir sérhæfð störf við dauðhreinsun tækja og áhalda á heilbrigðisstofnunum og í fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu. Í náminu er lögð áhersla á að þjálfa nákvæmni í vinnubrögðum, áreiðanleika og hæfni til að vinna sjálfstætt.

Til að hefja nám á námsbraut fyrir sótthreinsitækna er nauðsynlegt að nemandi hafi staðist grunnskólapróf skv. samræmdu námsmati sem ráðuneytið birtir um viðmið við lok grunnskóla í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla. Gert er ráð fyrir því að nemendur hefji nám 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum (íslensku, stærðfræði og ensku).

Námið er skipulagt sem fjögurra anna nám og skiptist í 23 einingar í almennum greinum, 37 einingar í almennum heilbrigðisgreinum, 35 einingar í sérgreinum sótthreinsitækna og 25 eininga vinnustaðanám. Fyrstu þrjár annirnar eru í skóla, en síðan tekur við 15 vikna vinnustaðanám á heilbrigðisstofnun eða hjá fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu.  Vinnustaðanámið fer fram undir leiðsögn starfandi sótthreinsitæknis á vinnustað sem skólinn viðurkennir. Til að hefja vinnustaðanám þurfa nemendur að hafa náð 18 ára aldri og lokið öllum bóklegum greinum.

Smelltu hér til að skoða námskrá brautarinnar.


(Síðast uppfært 28.10.2020)