Tanntæknabraut


Uppbygging brautar

Nám tanntækna er viðurkennt starsnám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum brautar. Meginmarkmið náms fyrir tanntækna er að undirbúa nemendur undir sérhæfð störf á tannlæknastofum og öðrum störfum er snúa að munn- og tannheilbrigði. Í náminu er lögð áhersla á fagleg vinnubrögð, yfirsýn, góð samskipti, áreiðanleika og hæfni til að vinna sjálfstætt. Starfsheiti tanntækna er lögverndað.

Skilyrði fyrir inntöku á tanntæknabraut er grunnskólapróf. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum (íslensku,stærðfræði, ensku og dönsku), þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.

Námið sem er samtals 203 einingar, skiptist í bóklegar greinar (137 ein) og verklegar námsgreinar (66 ein) sem kenndar eru í samvinnu við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Náminu lýkur með prófi til starfsréttinda á þriðja þrepi og skiptast námsgreinar á þrep eins og hér segir 20% á fyrsta þrepi, 52% á öðru þrepi og 28% á þriðja þrepi. Nemendur þurfa að hafa lokið öllum bóklegum greinum áður en hægt er að sækja um verklegt nám.

Til að hefja verklegt nám þarf nemandi að hafa náð 18 ára aldri. Verklegt nám, sem er unnið í samstarfi við Tannlæknadeild Háskóla Íslands, tekur tvær annir. Tólf nemendur eru teknir inn á hverju hausti í verklegt nám sem lýkur með útskrift á vorönn.


Tt1_1619013780235

Tt2

Smelltu á viðkomandi krækju hér fyrir neðan til að opna brautarlýsingu.

Tanntæknabraut (skv. nýrri námskrá)
Excel / PDF


(Síðast uppfært 26.10.2023)