Lyfjatæknabraut

Lyfjatækni er 220 eininga nám á 3.hæfniþrepi. Störf lyfjatækna.

Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgeinum lyfjatæknabrautar. Nám í sérgreinum lyfjatæknabrautar er bóklegt nám í skóla og starfsnám í apótekum eða sjúkrahúsapótekum. Tilgangur lyfjatæknináms er að búa nemendur undir fjölbreytt störf lyfjatækna. Námslengd er sjö til átta annir miðað við fullt nám og miðar námið að því að þjálfa nemendur til þess að standast kröfur heilbrigðisþjónustunnar hverju sinni. Sérstök áhersla er lögð á að þjálfa færni í að takast á við raunveruleg viðfangsefni þar sem fyrirmæli, verklýsing og vinnuaðferðir liggja fyrir. Við skipulag kennslu er mikilvægt að taka mið af þörfum starfsgreina og mælt er með samvinnu skóla og stofnana eins og kostur er. 

Skilyrði til innritunar í nám á lyfjatæknabraut er að nemandi hafi lokið skyldunámi í samræmi við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla og náð tilskildum lágmarksárangri skv. ákvæðum reglugerðar um innritun nemenda í framhaldsskóla.

Meðalnámstími á lyfjatæknabraut er þrjú og hálft til fjögur ár, samtals 220 einingar, sem skiptist í 3-4 anna nám í almennum greinum og heilbrigðisgreinum (96 ein.) og u.þ.b. 4 anna nám í sérgreinum brautarinnar (100 ein.), auk fjórtán vikna ólaunaðs starfsnáms í apóteki/sjúkrahúsapóteki (24 ein). 

Vinnustaðanám er skipulagt sem fjórtán vikna nám í apóteki/sjúkrahúsapóteki að loknu sérnámi í skóla, undir leiðsögn lyfjafræðings eða lyfjatæknis. Tilgangur vinnustaðanáms er að gera nemendur hæfari til að takast á við vinnu í apótekum/sjúkrahúsapótekum, færa um að axla ábyrgð og sýna sjálfstæði í starfi. Vinnustaðanám er skipulagt út frá lokamarkmiðum náms.

Nákvæm brautarlýsing er á Námskrá.is.

Smelltu á viðkomandi krækju hér fyrir neðan til að opna brautarlýsingu.

  Lyfjatæknabraut 
Excel / PDF
  Lyfjatæknabraut (skv. eldri námskrá)


(Síðast uppfært 23.10.2019)