Áfangi

STÆ 303

Markmið

Að nemandi kunni undirstöðuatriði talningar- og rökfræðinnar.
Að nemandi fái góða yfirsýn yfir hornaföll þríhyrninga, hornafræði og lotubundin föll.
Að nemandi öðlist færni í vigurreikningi.

Efnisatriði

Undirstöðuatriði yrðingarökfræði og talningarfræði. Jafna hrings og sporbaugs. Lotubundin föll, bogamál á hring, hornaföll og umritunarreglur þeirra. Vigrar í tvívíðu rúmi.
Dæmi um ítarefni: Andhverf föll, vísisföll og lograföll. Klassískar sannanir um rúmfræðileg efni, s.s. regla Ceva. Rökþrautir.

Námsfyrirkomulag

Námsefnið geta nemendur tileinkað sér á þeim hraða sem þeir kjósa en á nokkurra vikna fresti verður opnuð ný gagnvirk æfing sem þeir eiga kost á að leysa innan ákveðinna tímamarka. Æfingarnar endurspegla áhersluatriði lokaprófs. Tillögu að nákvæmri vikuáætlun fyrir önnina er að finna í WebCT undir liðnum NÁMSGÖGN.

Kennslugögn

Stærðfræði 3000: Stærðfræði 303. Talningarfræði, hornaföll og vigrar. Höfundar: Lars-Eric Björk og Hans Brolin.

Námsmat

? Gagnvirkar æfingar allt að 30%
? Lokapróf a.m.k.70 % (lágmarkseinkunn 5,0)
Einkunnir fyrir gagnvirkar æfingar eru einungis reiknaðar inn í lokaeinkunn ef þær hækka þá einkunn, ella gildir lokaprófið 100%.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Staerdfraedi/stae303/stae303.htm