Fyrirkomulag prófa og prófstaðir

Lokapróf haustannar verða haldin 29. apríl - 15. maí. Eingöngu er boðið upp á lokapróf og sjúkrapróf í áfanga skv. próftöflu. Ekki er veitt undanþága frá settum prófdögum. Próftafla haustannar verður birt 15.febrúar.

Lokapróf fjarnámsins eru haldin í Fjölbrautaskólanum við Ármúla, Ármúla 12. Nemendur á haustönn sem geta ekki tekið lokapróf í FÁ athugið: Nemandi þarf sjálfur að verða sér út um próftökustað/ábyrgðarmann utan FÁ og tilkynna til skrifstofu; fjarnam@fa.is fyrir 10.apríl. Við hvetjum nemendur að tryggja próftökuna strax í upphafi annar (sjá nánari upplýsingar hér fyrir neðan)

Í lokaprófi þarf að framvísa gildu skilríki. t.d. ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini

 • Árekstar á milli prófa:  Ef tvö próf lenda á sama tíma er heimilt að flytja annað þeirra án endurgjalds á árekstra-/sjúkraprófsdag. 
 • Sjúkrapróf: Veikindi/forföll ber að tilkynna fyrir prófdag eða í síðasta lagi á prófdegi með því að senda tölvupóst á forfoll.fjarnam@fa.is. Það þarf ekki að framvísa læknisvottorði en nemendur þurfa að greiða kr. 2.000 fyrir sjúkrapróf inn á reikning nr. 514-26-351 (kt.590182-0959). 
 • Þeir sem taka próf erlendis eða úti á landi verða að tilkynna veikindi/forföll bæði á skrifstofu fjarnáms (forfoll.fjarnam@fa.is) en einnig á prófstað (það er mjög mikilvægt að tilkynna forföll á prófstað því ef það gleymist getur nemandi þurft að greiða tvöfalt yfirsetu/þjónustugjald). 

Aðstoð vegna lesblindu/sérúrræði við próftöku:

 • Nemandi með greiningu um lesblindu eða nemandi sem þarf af öðrum ástæðum að hlusta á próf, taka próf á tölvu, fá prófin með stækkuðu letri og/eða lituðum prófblöðum getur sótt um það til skrifstofu fjarnáms fyrir 10.apríl, sjá hér. 
 • Nauðsynlegt er að greining eða annað vottorð fylgi umsókn.
 • Ertu með prófkvíða? Hér eru "Góð ráð við prófkvíða"

Staðsetning prófa:

 • Lokapróf fjarnámsins eru í húsnæði Fjölbrautaskólans við Ármúla, Ármúla 12.  Nemendur sem búa eða dvelja utan höfuðborgarsvæðisins eða erlendis og taka prófin utan FÁ þurfa að tilkynna það á skrifstofu fjarnáms fyrir 10.apríl (sjá upplýsingar um viðurkennda prófstaði hér neðar á síðunni). 
 • Nemendur þurfa almennt að greiða þjónustugjald/yfirsetugjald fyrir próftöku ef próf eru tekin utan FÁ. Upphæð gjaldsins er mismunandi eftir prófstöðum.    
                                      
 • Þeir sem taka lokapróf utan FÁ hafa tvo  valkosti: 
 1. Að taka lokapróf í öðrum framhaldsskólum/símenntunar-, fræðslustöðvum víðs vegar um landið.
 2. Að taka lokapróf í sendiráði, ræðismannaskrifstofu eða viðurkenndum menntastofnunum nálægt dvalarstað nemenda erlendis.

1. Framhaldsskólar/símenntunar-, fræðslustöðvar sem þjónusta fjarnámsnemendur FÁ: 

2. Sendiráð, menntastofnanir eða aðrar viðurkenndar stofnanir erlendis:
Sendiráð Íslands/ræðismannaskrifstofur eða viðurkenndar menntastofnanir hafa tekið á móti nemendum vegna lokaprófa. 

 • Ef nemandi ætlar að taka próf erlendis þarf hann sjálfur að útvega próftökustað og ábyrgðarmann og tilkynna ráðstöfunina til okkar fyrir 10.apríl.
 • Nemandi skal tilkynna prófstað og ábyrgðarmann í lokaprófi með því að senda tölvupóst á skrifstofu fjarnáms ( fjarnam@fa.is ). Í póstinum skal tilgreina nafn ábyrgðarmanns, netfang og stöðu viðkomandi í stofnunninni sem prófið er tekið í.                                                                               

Samantekt:

Til að tryggja að framkvæmd prófa verði eins hnökralaus og hægt er, er mikilvægt að huga að eftirfarandi:

 1. Próftaflan er alltaf birt með mjög góðum fyrirvara. Skráðu hjá þér prófdagana. Tilkynntu árekstra í þinni próftöflu fyrir 10.apríl ef þú vilt færa próf yfir á árekstra-/sjúkraprófsdag.
 2. Tilkynntu fyrir 10. apríl ef þú ætlar að taka lokapróf annars staðar en í húsnæði Fjölbrautaskólans við Ármúla.
 3. Sendu inn beiðni fyrir 10. apríl ef þú þarft að fá að hlusta á próf, ef þú þarft að skrifa prófsvör á tölvu, ef þú þarft stærra letur á prófi eða litaða próförk. Greining þarf að liggja fyrir.

(Síðast uppfært 15.02.2024)