Stoðkerfi - dyslexía - lesblinda

Regína Unnur Margrétardóttir Regína Unnur Margrétardóttir 
Kennslustjóri sértækra námserfiðleika
(dyslexia/dyscalculla)  

Vorönn 2023
Viðtöl og aðstoð:

Mánudaga:     9:00 - 10:00
Miðvikudaga: 9:00 - 12:30
Föstudaga:     9:00 - 12:30

Markmið:

að styðja við nemendur með lestrar- og skriftarörðugleika (lesblindu - dyslexíu) og/eða stærðfræðiröskun (talnablindu - dyscalculía) þannig að þeir geti nýtt hæfileika sína sem best í námi. Einnig nemendur með dyspraxíu (erfiðleikar með skipulag, áttunar- og tímaskyn)

Leiðir:

Ráðgjöf, aðstoð við heimanám og greining svo og sérstök úrræði við próftöku. Stuðningsáfangi LESA1DY05. Kennslustjóri er talsmaður lesblindra nemenda innan skólans.

Fræðsluefni:

Fræðsluefninu er skipt í 5 flokka, ef smellt er á heiti flokksins kemur í ljós yfirlitssíða með tengingum í ýmiss konar fróðleik varðandi dyslexíu - lesblindu o.fl. er tengist efnisflokknum.

Einkenni og styrkleikar Kennslufræði og námsstílar nemenda Námsmat Nemandinn og námið Tækni og hagnýtar upplýsinga


(Síðast uppfært 05.01. 2023)