Stoðkerfi - dyslexía - lesblinda

Hildur Jóhannsdóttir

 Regína U. Margrétardóttir

Hildur Jóhannsdóttir
Kennslustjóri lesblindu/dyslexiu  

Viðtalstímar:
Þriðjudagar: 10:40 - 12:30 og 14:10 - 16:00
Miðvikudagar: 9:20 - 12:30 og 14:10 - 16:00
Fimmtudagar: 13:05 - 14:00

Regína U. Margrétardóttir
Kennari

Markmið:

að styðja við nemendur með lestrar- og skriftarörðugleika (lesblindu - dyslexíu) og/eða stærðfræðiröskun (talnablindu - dyscalculía) þannig að þeir geti nýtt hæfileika sína sem best í námi. Einnig nemendur með dyspraxíu (erfiðleikar með skipulag, áttunar- og tímaskyn)

Leiðir:

Ráðgjöf, aðstoð við heimanám og greining svo og sérstök úrræði við próftöku. Stuðningsáfangar NÁM193 og STU193. Kennslustjóri er talsmaður lesblindra nemenda innan skólans.

Fræðsluefni:

Fræðsluefninu er skipt í 5 flokka, ef smellt er á heiti flokksins kemur í ljós yfirlitssíða með tengingum í ýmiss konar fróðleik varðandi dyslexíu - lesblindu o.fl. er tengist efnisflokknum.

Einkenni og styrkleikar Kennslufræði og námsstílar nemenda Námsmat Nemandinn og námið Tækni og hagnýtar upplýsinga


(Síðast uppfært 13.02.2018)