Brautarlýsing

Sérnámsbraut FÁ er fjögurra ára námsbraut fyrir nemendur sem hafa haft aðlagað námsefni í grunnskóla.

Nemendur eiga kost á allt að fjögurra ára framhaldsnámi við FÁ að loknu grunnskólanámi. Nemendur útskrifast með sama einingafjölda og aðrir nemendur skólans en námið sem liggur að baki hverri einingu getur haft ólíkar áherslur. Námið skiptist í tvær annir á hverju skólaári

Hlutverk og markmið brautarinnar er að nemendur fái tækifæri til að stunda nám við hæfi innan félagsheildar fjölbrautaskóla til að viðhalda og auka þekkingu sína og færni til að takast á við viðfangsefni daglegs lífs

Kennslan er byggð á námsáætlunum fyrir nemendahópa og / eða einstaklinga sem byggir annars vegar á námskránni og hins vegar á upplýsingum um þarfir nemenda og óskir og mati á stöðu þeirra í námi.

Nemendum er að miklu leyti  kennt saman en þar sem því verður viðkomið sækja þeir nám í einstök fög þar sem námsefnið er aðlagað ef þess er þörf.

Lögð er áhersla á að nemendur á brautinni einangrist ekki heldur séu þeir hluti af skólaheildinni. Meðal annars með því að þeir séu sem sýnilegastir í skólaumhverfinu og taki sem virkastan þátt í félagslífi á skólatíma. Leitað er eftir samstarfi við aðra kennara skólans um að þeir hafi opinn hug fyrir möguleikum á þátttöku nemenda í almennum námsgreinum.

 

Nemendur eru   30 skólaárið 2019-2020

Kennslustjóri:

Pálmi Vilhjálmsson

Kennarar:

Halldór Gísli Bjarnason stofa S107

Hlynur Áskelsson stofa S204

Ingigerður Stefánsdóttir stofa  M103

Jóhanna Sturlaugsdóttir stofa  M103

Kristinn Guðmundsson stofa  S107

Sigríður Guðný Sverrisdóttir S105

Þroskaþjálfar:

Dóra Ingimarsdóttir  stofa  S107

Rakel Hrund Ágústsdóttir  stofa S 105 (í veikindaleyfi á haustönn)

Þorgerður Þorvaldsdóttir stofa    S107

Marta María Vidó stofa S105

Stuðningsfulltrúar:

Beata Czarnecki

Berglind María Hallgrímsdóttir

Helga Olgeirsdóttir

Jón Salka 

Sigurður Egill Harðarson

Valdimar Elí Kristjánsson

Tinna Rut Róbertsdóttir


 

Sími  á skrifstofu FÁ er 5258800. Gefið er samband inn í stofur til umsjónarkennara.

Vinsamlegast tilkynnið veikindi í síma 5258800  eða á netfangið fjarvist@fa.is

strax að morgni.

 

Pálmi Vilhjálmsson:  8620684

 

Kennslustundafjöldi er um 30 kennslustundir á viku. Nokkrir nemendur taka próf í almennum áföngum og aðrir inn á stofum sérnámsbrautar.  Að öðru leiti gildir skóladagatal FÁ.

  

(Síðast uppfært 31.12.2016)