Brautarlýsing

Sérnámsbraut FÁ er fjögurra ára námsbraut fyrir nemendur sem hafa haft aðlagað námsefni í grunnskóla eða  stundað nám við sérskóla.

Námið skiptist í tvær annir á hverju skólaári og er kennt eftir skóladagatali skólans.

Hlutverk og markmið brautarinnar er að nemendur fái tækifæri til að stunda nám við hæfi innan félagsheildar fjölbrautaskóla til að viðhalda og auka þekkingu sína og færni til að takast á við viðfangsefni daglegs lífs

Kennslan er byggð á námsáætlunum fyrir nemendahópa og / eða einstaklinga sem byggir annars vegar á námskránni og hins vegar á upplýsingum um þarfir nemenda og óskir og mati á stöðu þeirra í námi.

Nemendum er að miklu leyti  kennt saman en þar sem því verður viðkomið sækja þeir nám í einstök fög þar sem námsefnið er aðlagað ef þess er þörf.

Lögð er áhersla á að nemendur á brautinni einangrist ekki heldur séu þeir hluti af skólaheildinni. Meðal annars með því að þeir séu sem sýnilegastir í skólaumhverfinu og taki sem virkastan þátt í félagslífi á skólatíma. Leitað er eftir samstarfi við aðra kennara skólans um að þeir hafi opinn hug fyrir möguleikum á þátttöku nemenda í almennum námsgreinum.

 

Nemendur eru   31 skólaárið 2020-2021

Kennslustjóri:

Pálmi Vilhjálmsson

Kennarar:

Halldór Gísli Bjarnason stofa S107

Hlynur Áskelsson stofa S204

Ingigerður Stefánsdóttir stofa  M103

Jóhanna Sturlaugsdóttir stofa  M103

Kristinn Guðmundsson stofa  S107

Sigríður Guðný Sverrisdóttir S105

Þroskaþjálfar:

Dóra Ingimarsdóttir  stofa  S107

Rakel Hrund Ágústsdóttir  stofa S 105 

Þorgerður Þorvaldsdóttir stofa    S107

Marta María Vidó stofa S105

Stuðningsfulltrúar:

Beata Czarnecki

Berglind María Hallgrímsdóttir

Eyþór Örn Þorvaldsson

Harpa Karen Antonsdóttir

Helga Olgeirsdóttir

Jón Ingi Jónsson

Sigurður Egill Harðarson

Valdimar Elí Kristjánsson

Tinna Rut Róbertsdóttir

Torfi Þór Tryggvason


 

Sími  á skrifstofu FÁ er 5258800. Gefið er samband inn í stofur til umsjónarkennara.

Vinsamlegast tilkynnið veikindi í síma 5258800  strax að morgni.

 

Pálmi Vilhjálmsson:  8620684

 

Kennslustundafjöldi er um 30 kennslustundir á viku. Nokkrir nemendur taka próf í almennum áföngum og aðrir inn á stofum sérnámsbrautar.  

  

(Síðast uppfært 31.12.2016)