3.10. Jafnréttis- og jafnlaunastefna

Fjölbrautaskólinn við Ármúla hefur sett sér jafnréttis- og jafnlaunastefnu sem nær til allra starfsmanna hans. Stefnan er í samræmi við jafnréttisáætlun skólans og er unnin í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna sem og önnur lög sem taka til jafnréttis allra á vinnumarkaði.

Markmið stefnunnar er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna og jafna þannig stöðu þeirra í skólanum. Allir starfsmenn Fjölbrautaskólans við Ármúla skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni, aldri, kynþætti, trúarbrögðum, skoðunum eða kynhneigð. Stefnt er að því að kynin fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.

Það er á ábyrgð stjórnenda að framfylgja stefnunni og tryggja að jafnréttis sé gætt við launaákvarðanir ásamt því að bregðast við óútskýrðum launamun og öðru sem tengist jafnlaunakerfi sé þess þörf.

Árlega rýna stjórnendur stefnuna ásamt jafnréttisáætlun og vinna að stöðugum umbótum á hvoru tveggja.

Smelltu á linkana til að skoða jafnréttisstefnu  og jafnlaunastefnu  nánar.

Stefnan var samþykkt af jafnréttisstofu  árið 2023.

(Síðast uppfært 3.2.2024)