Nýsköpunar- og listabraut

NL -braut og viðbótarnám til stúdentsprófs

Uppbygging brautar
NL_kj

NL_rest_1613663959136

Námi á nýsköpunar- og listabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðu í listum og nýsköpun. Brautin er tveggja ára 116 feininga braut með námslok á 2. þrepi. Námið er skipulagt sem fjögurra anna lista- og starfsnám sem lýkur með framhaldsskólaprófi en einnig er hægt að taka viðbótarnám til stúdentsprófs. Markmið náms á nýsköpunar- og listabraut er að virkja sköpunarkraft nemandans svo að hann verði hæfari að samnýta og samþætta óskylda hluti, skoðanir og stefnur. Í verklegri kennslu er áhersla á myndlist, kvikmyndagerð, leiklist, ljósmyndun, þrívíddarhönnun, tölvuleikjahönnun, nýsköpun o.fl. Með markvissri þjálfun í skólanum og á starfsvettvangi verður nemandinn hæfari til þátttöku og nýsköpunar í samfélaginu og áttar sig á mikilvægi hugmyndafræði og hugsunarháttar frumkvöðulsins.

Grunnskólapróf. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.

Námið skiptist í bóklegan og verklegan hluta og er lögð áhersla á góð samskipti við atvinnulífið og haft að leiðarljósi að nám á brautinni sé að einhverju leyti í takt við þarfir þess. Við námslok á brautinni skila nemendur lokaverkefnum. Beitt er aðferðum listnámskennslunnar þar sem nemandinn er virkjaður, jafnt hugur hans, hönd og sköpunarþrá.

Miðað er við að nemendur séu í tvær til fjórar vikur í almennu starfsnámi og er ætlunin að þeir kynnist starfsumhverfi og atvinnulífi skapandi greina og iðn- og þjónustugreinum þar sem nýsköpun og hönnun á sér stað. Markmiðið er að nemendur geti gert sér grein fyrir möguleikum til starfa og framhaldsnáms á þessu sviði að loknu námi á brautinni. Nemendur í starfsnámi skila ferilbók í lok annar.

Nákvæm brautarlýsing er á Námskrá.is og með því að smella þar á áfangaheiti fæst lýsing á innhaldi viðkomandi áfanga..

Nýsköpunar- og listabraut (vinnuskjöl)
Excel / PDF


(Síðast uppfært 18.2.2021)