Sjálfbærnistefna

Markmiðið með sjálfbærnistefnu er að efla og styrkja skólann í framþróun og skapa nemendum og starfsmönnum umhverfi sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.

Stefnunni er ætlað að efla borgaralega virkni nemenda, styrkja gildismat og viðhorf til verndunar náttúrunnar og umhverfisvæns lífsstíls, efla lýðræðisvitund og samábyrgð, styrkja gildismat og viðhorf gagnvart mannréttindum, jafnrétti, fjölmenningu, velferð og heilbrigði, efnahagsþróun, framtíðarsýn og stuðla að sköpunargleði.

Sjálfbærninefnd

Sjálfbærninefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla hefur það verkefni að fylgja sjálfbærnistefnu skólans  eftir í öllum þáttum skólastarfs. Sjálfbærninefnd gerir aðgerðaáætlun til eins árs. Í aðgerðaáætlun skulu koma fram mælanleg markmið og mælikvarðar sem verða notaðir til að meta starfið. Sjálfbærinefnd skilar skýrslu í lok hvers skólaárs um markmið og niðurstöður árangursmælinga. Í sjálfbærninefnd eiga sæti:

  • skólameistari og aðstoðarskólameistari
  • gæðastjóri
  • umhverfisfulltrúi skólans
  • umsjónarmaður skólans
  • tveir kennarar af bóknámsbrautum
  • einn kennari sérnámsbrautar
  • einn kennari heilbrigðisskólans
  • einn starfsmaður af þjónustusviði
  • tveir fulltrúar nemenda

Stefnt er að því að halda 3-4 fundi á önn og eru fundargerðir birtar á heimasíðu skólans (hér til vinstri).

Aðgerðaáætlun

Sjálfbærninefnd gerir aðgerðaáætlun eitt skólaár í senn. Í áætluninni eiga að koma fram mælanleg markmið og mælikvarðar sem verða notaðir til að mæla og meta árangur í lok skólaárs.

Smelltu á krækjuna hér til hliðar til að sjá aðgerðaáætlun fyrir þetta skólaár.

Áhugaverðar krækjur

Bill Thomas PSM - Winston Churchill Fellowship Report
Rannsóknarskýrsla um á sjálfbærni menntun í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörk, Noregi, Íslandi (og Irlandi)
Bill Thomas heimsótti skólann okkar 10. maí 2013.

Moorooboon Wetland Development
Stutt myndband um uppbyggingu votlendis - og náttúrulegs gróðurreits við Bentleigh
Secondary College í Melbourne, Ástralíu.


(Síðast uppfært 17.9.2018)