Sótthreinsitæknabrú

Sótthreinsitæknabrú er ætluð fullorðnu fólki sem óskar að fá metna starfsreynslu og óformlegt nám til styttingar á námi á sótthreinsitæknabraut. Skilyrði til innritunar í nám á sótthreinsitæknabrú eru að umsækjandi sé orðinn 22 ára gamall og framvísi staðfestingu frá vinnuveitanda um að hann hafi a.m.k. 4 ára starfsreynslu og starfi enn við sótthreinsun og dauðhreinsun á heilbrigðissviði. Auk þess þarf viðkomandi að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga eða stofnana/fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu sem hafa það að markmiði að auka kunnáttu og færni til sótthreinsunar og dauðhreinsunar á heilbrigðissviði. 

Skólameistari ber ábyrgð á mati á fyrra námi í samræmi við ákvæði í aðalnámskrá framhaldsskóla, almennum hluta. Mælt er með þeirri viðmiðun að námskeið sem nema a.m.k. 160 stundum jafngildi 7 einingum og að nemendur fái þá fyrst og fremst metna áfanga sem eru merktir með stjörnu (*) í yfirlitinu hér fyrir neðan. Enn fremur er gert ráð fyrir að starfsreynsla sem fellur vel að markmiðum brautarinnar verði metin sem ígildi vinnustaðanáms. Sá sem lokið hefur sótthreinsitæknanámi af brú með fullnægjandi árangri hefur lokið fullgildu starfsnámi sótthreinsitækna enda þótt viðkomandi hafi ekki lokið almennum greinum brautarinnar samkvæmt aðalnámskrá. Sá hinn sami kann hins vegar að þurfa að ljúka því námi til að geta stundað framhalds- eða viðbótarnám að loknu námi af sótthreinsitæknabrú.

Almennar heilbrigðisgreinar 15 ein
Heilbrigðisfræði* HBF 103 (HBFR1HH05)
5 ein
Líkamsbeiting* LÍB 101 (LÍBE1HB01)
1 ein
Líffæra- og lífeðlisfræði
LOL 103 (LÍOL2SS05) LOL 203 (LÍOL2IL05)
10 ein
Samskipti* SAS 103 (SASK2SS05)
5 ein
Siðfræði* SIÐ 102 (SIÐF1SF05)
5 ein
Skyndihjálp* SKY 101 (SKYN1EÁ01)
1 ein
Sýklafræði SÝK 103 (SÝKL2SS05)
5 ein
Starfsumhverfi heilbrigðisstofnana*
STH 103 (STHE1HÞ05)
5 ein
     
Sérgreinar brautar   35 ein
Áhalda- og efnisfræði, sótthreinsitækna ÁHE 103 (ÁHEF2PE05) 5 ein
Áhöld sérhæfð, sótthreinsitækna ÁHS 103 (ÁEFS2AB05) ÁHS 203 (ÁEFS2BB05) 10 ein
Sótthreinsun fyrir sótthreinsitækna SÓT 103 (SÓTS2HR05) 5 ein
Dauðhreinsun fyrir sótthreinsitækna DAU 103 (DAUH2SÖ05) 5 ein
Gæði, öryggi og rekjanleiki GÖR 103 (GÆÖR2RE05) 5 ein
Umhverfisfræði UMH 103 (UMHV1SJ05)
5 ein
     
Vinnustaðanám   0 ein
Verknám (ferilbækur, 15 vikur fullt starf)* VER 105 205 305 405 505 25 ein

(Síðast uppfært 28.10.2020)