Heilbrigðisvísindabraut

Uppbygging brautar

Boknamskjarni_1682339760794Brautarkjarni_1682339783622

Hjukrunarlina_1682339805099

Laeknalina_1682339829477

Heilbrigðisvísindabraut er 200 eininga bóknámsbraut sem lýkur með stúdentsprófi. Tilgangur með brautinni er að undirbúa nemendur undir nám á háskólastigi. Áhersla er á nám í heilbrigðisgreinum og er þá sérstaklega horft til undirbúnings undir samkeppnispróf í hjúkrunarfræði og fyrir inntökupróf Læknadeildar – og Tannlæknadeildar. Brautin skiptist í tvær línur, annars vegar Hjúkrunarlínu og hins vegar Lækna-, tannlækna- og sjúkraþjálfunarlínu.

Nám á heilbrigðisvísindabraut skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta lagi er bóknámskjarni og þriðja mál (106 einingar), í öðru lagi er brautarkjarni (36 einingar) sem inniheldur eingöngu heilbrigðisgreinar, í þriðja lagi eru tvær línur í boði þar sem nemandi velur sér að lágmarki 35 einingar af náttúru – og heilbrigðisgreinum og í fjórða lagi er frjálst val (23 einingar) sem nemandi velur sér í samræmi við áhuga og lokamarkmið.

Til að hefja nám á heilbrigðisvísindabraut er nauðsynlegt að nemandi hafi staðist grunnskólapróf í kjarnagreinum (íslensku, ensku og stærðfræði) eða lokið fornámi í þessum áföngum.

Til að útskrifast af heilbrigðisvísindabraut þarf nemandi að ljúka að lágmarki 35 einingum á þriðja þrepi. Nemandi sem staðist hefur grunnskólapróf í kjarnagreinum getur lokið náminu á þremur árum. Til þess þarf að ljúka 33-35 einingum á hverri önn. Nemandi þarf einnig að huga vel að þrepaskiptingu í öllum áföngum og hafa í huga að ekki eru allir áfangar í boði á hverri önn. Kennslustjórar heilbrigðisbrauta skólans ásamt áfangastjóra og námsráðgjöfum eru ráðgefandi og geta nemendur leitað til þeirra og fengið leiðbeiningar og ráð með val á áföngum.

Nákvæm brautarlýsing er á Námskrá.is og með því að smella þar á áfangaheiti fæst lýsing á innhaldi viðkomandi áfanga.

  Excel   PDF
(Síðast uppfært 24.4.2023)