Skólanámskrá

Almennur hluti

Skólanámskrá Fjölbrautaskólans við Ármúla

Kaflarnir í skólanámskránni eru stuttir og almenns eðlis, þar sem skýrt koma fram meginmarkmið skólans, en krækjur vísa í ítarlegri áætlanir, lýsingar, deilimarkmið o.fl., sem verða í sífelldri endurskoðun.

Skólanámskráin tók gildi 2. nóvember 2012.

Efnisyfirlit

1. Inngangur
1.1. Ávarp skólameistara
1.2. Ritstjórnarstefna, markhópur
1.3. Ágrip af sögu skólans

2. Menntastefna
2.1. Kennslustefna
2.2. Grunnþættir og lykilhæfni

3. Starfsemi / starfsáætlun
3.1. Skipurit
3.2. Skólanefnd og skólaráð
3.3. Starfsfólk
3.4. Starfsmannastefna
3.5. Starfslýsingar
3.6. Móttaka nýrra starfsmanna
3.7. Endurmenntunarstefna
3.8. Lýðheilsustefna

3.8.1. Áfallaáætlun
3.8.2. Forvarnir

3.9. Eineltisstefna
3.10. Jafnréttisstefna
3.11. Umhverfis- og samgöngustefna
3.12. Fjölmenningarstefna
3.13. Sjálfbærnistefna
3.14. Þjónustustefna

4. Umgjörð skólastarfsins
4.1. Bóknám
4.2. Starfsnám
4.3. Fjarnám
4.4. Inntökuskilyrði
4.5. Námsbrautir

4.5.1. Almenn námsbraut
4.5.2. Félagsfræðabraut
4.5.3. Hugvísindabraut
4.5.4. Náttúrufræðibraut
4.5.5. Nýsköpunar- og listabraut
4.5.6. Viðskipta- og hagfræðibraut
4.5.7. Grunnnám heilbrigðisgreina
4.5.8. Heilbrigðisritarabraut
4.5.9. Heilsunuddbraut
4.5.10. Lyfjatæknabraut
4.5.11. Framhaldsnám lyfjatækna
4.5.12. Opin stúdentsbraut
4.5.13. Námsbraut fyrir sótthreinsitækna
4.5.14. Sjúkraliðabraut
4.5.15. Framhaldsnám sjúkraliða
4.5.16. Tanntæknabraut
4.5.17. Sérnámsbraut
4.5.18. Viðbótarnám til stúdentsprófs 4.5.19. Íþrótta- og heilbrigðisbraut

5. Mat og úttektir
5.1. Gæðastefna
5.2. Sjálfsmat
5.3. Námsmat

6. Þjónusta við nemendur
6.1. Umsjónarkerfi
6.2. Námsráðgjöf
6.3. Aðstoð vegna lesblindu og talnablindu
6.4. Nemendur af erlendum uppruna
6.5. Námsaðstoð
6.6. Bókasafn / upplýsingamiðstöð
6.7. Tölvuþjónusta
6.8. Mötuneyti
6.9. Heilsugæsla
6.10. Félagsstörf nemenda

7. Húsnæði og aðstaða
7.1. Kennslustofur
7.2. Heilbrigðisskólinn
7.3. Sérnámsbraut
7.4. Félagsaðstaða nemenda
7.5. Aðstaða fyrir starfsfólk
7.6. Aðgengi fatlaðra
7.7. Bókasafn og tölvuþjónusta

8. Rammar skólastarfsins
8.1. Skólaárið
8.2. Foreldrasamstarf
8.3. Starfsmannafundir

9. Skólareglur
9.1. Hegðun og umgengni
9.2. Prófareglur
9.3. Siðareglur
9.4. Skemmtanir og ferðalög á vegum skólans
9.5. Skólasókn
9.6 Upplýsingatækni

 

(Síðast uppfært 10.9.2018)