4.5.10. Lyfjatæknabraut

Lyfjatækni er 240 feininga nám á 3.hæfniþrepi. Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgeinum lyfjatæknabrautar. Nám í sérgreinum lyfjatæknabrautar er bóklegt nám í skóla og starfsnám í apótekum eða sjúkrahúsapótekum. Tilgangur lyfjatæknináms er að búa nemendur undir fjölbreytt störf lyfjatækna. Námslengd er átta annir miðað við fullt nám og miðar námið að því að þjálfa nemendur til þess að standast kröfur heilbrigðisþjónustunnar hverju sinni. Sérstök áhersla er lögð á að þjálfa færni í að takast á við raunveruleg viðfangsefni þar sem fyrirmæli, verklýsing og vinnuaðferðir liggja fyrir. Við skipulag kennslu er mikilvægt að taka mið af þörfum starfsgreina og mælt er með samvinnu skóla og stofnana eins og kostur er. Áhersla er lögð á að nemendur kynnist notagildi upplýsinga- og samskiptatækni og læri að beita henni í námi sínu.
Meðalnámstími á lyfjatæknabraut er fjögur ár, samtals 240 feiningar, sem skiptist í 3-4 anna nám í almennum greinum og heilbrigðisgreinum (112 fein.) og u.þ.b. 4 anna nám í sérgreinum brautarinnar (104 fein.), auk fjórtán vikna ólaunaðs starfsnáms í apóteki/sjúkrahúsapóteki (24 fein.). Gert er ráð fyrir að leiðbeinandi lyfjatæknanemans í apóteki/sjúkrahúsapóteki fari á námskeið í skólanum áður en apótekið getur tekið við nemum. Á því námskeiði er farið yfir þau atriði sem kenna á nemunum og hvernig vinnustaðanáminu skal háttað.

Nánari upplýsingar og brautarlýsing eru á vefsíðu lyfjatæknabrautar.


(Síðast uppfært 2.2.2016)