Starfsþjálfun

Starfsþjálfun í sjúkraliðanámi  er 16 vikur eða 80 vaktir og fer fram á viðurkenndum sjúkrahúsum og/eða heilbrigðisstofnunum. Starfsþjálfun er launuð. Æskilegt er að starfsþjálfun fari fram á þremur mismunandi deildum eða stofnunum. Starfsþjálfun í 16 vikur (80 vaktir) er metin sem 27  eininga nám á sjúkraliðabraut.

Tilgangur starfsþjálfunar er að nemendur þjálfi sem best þá færni sem þeir tileinkuðu sér í verknáminu og kynnist deildastarfi og vaktafyrirkomulagi.

Miðað er við að starfsþjálfunartíminn sé 60-100% vinna í alls 16 til 27 vikur og að hver vinnulota sé ekki styttri en 4 vikur.

Nemendur geta tekið 6 vikur (30 vaktir)  af starfsþjálfun og fengið hana metna, þegar þeir hafa lokið áföngunum: HJÚK1AG05, HJVG1VG05, HJÚK2HM05, HJÚK2TV05 og VINN2LS08.  

Nemendur þurfa sjálfir að útvega sér starfþjálfunarpláss á stofnunum. Nemendur geta byrjað starfsþjálfun í framhaldi af verknámsáfanganum VINN2LS08.

Nemendur sækja um starfsþjálfunarpláss á Landspítala á vef spítalans http://www.landspitali.is/um-landspitala/laus-storf/   og velja þar krækjuna "umsókn um launaða starfsþjálfun sjúkraliðanema skv. námskrá tímabilið…“. Í viðhengi með umsókn þarf að fylgja staðfest vottorð frá kennslustjóra um að nemandi megi hefja starfsþjálfun.

Í lok hvers starfsþjálfunartímabils þurfa nemendur að skila umsögn frá stofnun til kennslustjóra sjúkraliðabrautar á sérstöku námsmatsblaði frá skóla.

Vakin er athygli á því að nemendur á sjúkraliðabraut sem ætla að brautskráðst frá skólanum á vorönn verða að ljúka fjögurra vikna starfsþjálfun sumarið áður þ.e. eftir verknámsáfangann VINN2LS08 til þess að geta útskrifast í maí árið eftir.


(Síðast uppfært 28.10.2020)