Verklagsreglur vegna kennslumats/áfangamats

  1. Á hverju misseri er kennslumat/áfangamat framkvæmt í FÁ. Matið fer að jafnaði fram um miðja önn og stýrir gæðastjóri skólans verkefninu. Matið er liður í eftirliti með gæðum og kennslu kenndra áfanga. Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, gilda um rafræna vinnslu upplýsinga sem verða til við fyrirlögn kennslumats/áfangamats, en vinnslan er heimil samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 8. gr. laganna.
  2. Kennslumat/áfangamat er í samræmi við VII. kafla framhaldsskólalaga nr. 92/2008 þar sem kveðið er á um að skólar meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Kennslumatið/áfangamatið er hluti af formlegu gæðakerfi innra mats skólans.
  3. Meginmarkmið kennslumats/áfangamats er að bæta kennslu og áfanga. Spurt er um kennslu, skipulag áfanga og framlag nemenda.
  4. Gæðastjóri FÁ hefur umsjón með framkvæmd kennslumats/áfangamats í samráði við æðstu stjórnendur skólans. Allir áfangar fara í kennslumat á þriggja anna fresti nema óskað sé eftir mati, t.d. vegna þess að áfangi hefur ekki verið kenndur áður eða að kennarinn er nýr sem kennir áfangann. Kennarar geta einnig óskað eftir að viðkomandi áfangi sem þeir kenna fari í mat á viðkomandi önn.
  5. Gæðastjóri FÁ sér um úrvinnslu gagna en kennslumatið/áfangamatið fer fram í gegnum INNU. Að lokinni úrvinnslu er kennslumatið birt kennara í INNU og hafa aðeins gæðastjóri og æðstu stjórnendur (skólameistara og aðstoðarskólameistari) aðgang að matinu í heild sinni. Kennslustjórar fá niðurstöður mats í séráföngum brauta. Allir aðilar sem hafa aðgang að kennslumati eru bundnir trúnaði um niðurstöður. Gæðastjóri ber ábyrð á stýringu aðgangs að niðurstöðum áfangamats/kennslumats.
  6. Skólameistara ber að ræða um kennslumat við kennara þegar þeir eru boðaðir í starfsmannasamtal.
  7. Niðurstöður kennslumats/áfangamats eru varveittar í INNU. Advania sér um rekstur INNU og ber þannig ábyrgð á og tryggir að óviðkomandi aðilar komist ekki í gögnin heldur séu varðveitt með tryggilegum hætti.


(Síðast uppfært 3.3.2017)