4.5.17. Sérnámsbraut

Sérnámsbraut FÁ er fjögurra ára námsbraut fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa að hafa viðkennd greiningargögn til að komast inn á brautina.

Markmið: Á sérnámsbrautinni fá nemendur tækifæri til að stunda nám við hæfi hvers og eins til að viðhalda og auka þekkingu sína og færni til að takast á við viðfangsefni daglegs lífs. Markmið okkar er að undirbúa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara nám miðað við getu hvers nemanda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði.

Námið: Námið skiptist í tvær annir á hverju skólaári og er kennt eftir skóladagatali skólans. Nemendum á sérnámsbraut er skipt í hópa að mestu eftir námsstöðu úr grunnskóla. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Námið er einstaklingsmiðað og geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir. Þeir nemendur sem geta tekist á við nám í einstaka áföngum í almennu námi í skólanum eru hvattir til þess og fá stuðning við heimanám hjá kennurum sérnámsbrautar.

Félagslíf: Lögð er áhersla á að nemendur á brautinni einangrist ekki heldur séu þeir hluti af skólaheildinni og taki því sem virkastan þátt í félagslífi skólans á skólatíma. Einnig eru haldnar kvöldvökur einu sinni til tvisvar á önn.(Síðast uppfært 6.10.2022)