6.7. Tölvuþjónusta

Í Fjölbrautaskólanum við Ármúla er rekið öflugt netkerfi sem hefur frá upphafi verið í stöðugri þróun eftir því sem nemendum hefur fjölgað og skólinn stækkað. Þjónustuver skólans hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á rekstri og þróun netkerfis skólans ásamt því að þjónusta nemendur jafnt sem starfsmenn skólans varðandi upplýsingatækni í námi og kennslu.

Helstu hlutverks þjónustuversins eru eftirfarandi:

 • þjónusta við nemendur og starfsmenn
 • tæknimál
 • rekstur heimasíðu skólans
 • upplýsingatækni
 • rafræn stjórnsýsla

1.      Þjónusta við nemendur og starfsmenn

Í þjónustuveri geta nemendur jafnt sem kennarar fengið hvers kyns aðstoð vegna tölvutengdra vandamála sem upp kunna að koma, hvort sem þau lúta að hugbúnaði, vélbúnaði eða þeim tækjum sem notuð eru til náms og kennslu.

Nánari upplýsingar eru á vefsíðu þjónustu- og tölvuvers.

2.      Tæknimál

Undir tæknimál heyra:

 • rekstur og dagleg stjórnun staðarnets og tenging við Internetið
 • rekstur og stjórnun þráðlausra neta fyrir nemendur og starfsmenn

 

3.      Heimasíða skólans

Heimasíðan er andlit skólans út á við og því er mikilvægt að upplýsingar sem þar er að finna séu réttar og áreiðanlegar. Þjónustuverið hefur umsjón með:

 • daglegum rekstri heimasíðunnar
 • faglegri yfirumsjón
 • að aðstoða við innleiðingu nýjunga
 • að leiðbeina kennurum við notkun og innsetningar

4.      Upplýsingatækni

Í þjónustuveri er fylgst með nýjungum í upplýsingatækni í námi og kennslu og nýjungar innleiddar eins og þurfa þykir. Fylgst er með því sem ber hæst í hugbúnaðargerð bæði hvað varðar séreignarbúnað og opinn hugbúnað. Sömuleiðis er fylgst með því sem er að gerast á tæknisviðinu varðandi nýjungar í kennslutækjum sem nýtast í upplýsingatækninni í námi og kennslu.

Þjónustuverið hefur á sinni hendi að:

 • upplýsa kennara og nemendur um nýjungar í upplýsingatækni sem nýtast í námi og kennslu
 • innleiða nýjungar í upplýsingtækni sem gagnast í námi og kennslu
 • þjálfa kennara í notkun upplýsingatækni
 • þjálfa kennara í notkun tækja til kennslu
 • halda námskeið fyrir kennara og starfsfólk

 

5.      Rafræn  stjórnsýsla

Undir rafræna stjórnsýslu heyra:

 • dagleg umsjón og samstarf við þjónustuaðila úthýsinga
 • innleiðing nýjunga í samstarfi við þjónustuaðila


(Síðast uppfært 2.11.2012)